C.ty TNHH, TM, XNK CAFE Tuyết Long Gia Lai
Yêu thích
Quán cà phê

C.ty TNHH, TM, XNK CAFE Tuyết Long Gia Lai

Q2X3+44C, Ia Băng, Chư Prông, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[00:00-23:00],Thứ Ba:[06:00-23:00],Thứ Tư:[06:00-23:00],Thứ Năm:[06:00-23:00],Thứ Sáu:[06:00-23:00],Thứ Bảy:[06:00-23:00],Chủ Nhật:[06:00-23:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ

Thông tin chi tiết về C.ty TNHH, TM, XNK CAFE Tuyết Long Gia Lai