Cà phê Cây Vú Sữa
Yêu thích
Quán cà phê

Cà phê Cây Vú Sữa

32 QL19, TT. Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai 3533665, Việt Nam
Thứ Hai:[07:00-22:00],Thứ Ba:[07:00-22:00],Thứ Tư:[07:00-22:00],Thứ Năm:[07:00-22:00],Thứ Sáu:[07:00-22:00],Thứ Bảy:[07:00-22:00],Chủ Nhật:[07:00-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0368396846

Thông tin chi tiết về Cà phê Cây Vú Sữa