Cà Phê Dừa Xanh
Yêu thích
Quán cà phê

Cà Phê Dừa Xanh

38M2+PW6, A Yun, Mang Yang, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[06:00-22:00],Thứ Ba:[06:00-22:00],Thứ Tư:[06:00-22:00],Thứ Năm:[06:00-22:00],Thứ Sáu:[06:00-22:00],Thứ Bảy:[06:00-22:00],Chủ Nhật:[06:00-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0378480034

Thông tin chi tiết về Cà Phê Dừa Xanh