Cà phê Local
Yêu thích
Quán cà phê

Cà phê Local

Đa, 110 Nguyễn Hoàng, Đắk Ya, Mang Yang, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[06:00-22:30],Thứ Ba:[06:00-22:30],Thứ Tư:[06:00-22:30],Thứ Năm:[06:00-22:30],Thứ Sáu:[06:00-22:30],Thứ Bảy:[06:00-22:30],Chủ Nhật:[06:00-22:30]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ

Thông tin chi tiết về Cà phê Local