Cafe Dốc
Yêu thích
Quán cà phê

Cafe Dốc

X3QW+V6X, Thôn 1, Thành phố Pleiku, Gia Lai 61000, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0987957279

Thông tin chi tiết về Cafe Dốc