Cafe Đức Nghĩa. Rang xay nguyên chất
Yêu thích
Quán cà phê

Cafe Đức Nghĩa. Rang xay nguyên chất

P3G4+XQV, TT. Chư Sê, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[06:00-22:30],Thứ Ba:[06:00-22:30],Thứ Tư:[06:00-22:30],Thứ Năm:[06:00-22:30],Thứ Sáu:[06:00-22:30],Thứ Bảy:[06:00-22:30],Chủ Nhật:[06:00-22:30]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ

Thông tin chi tiết về Cafe Đức Nghĩa. Rang xay nguyên chất