Cafe Lối Xưa
Yêu thích
Quán cà phê

Cafe Lối Xưa

76 Phan Đình Giót, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Thứ Hai:[06:30-05:15],Thứ Ba:[06:30-05:15],Thứ Tư:[06:30-05:15],Thứ Năm:[06:30-05:15],Thứ Sáu:[06:30-05:15],Thứ Bảy:[06:30-05:15],Chủ Nhật:[06:30-05:15]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ

Thông tin chi tiết về Cafe Lối Xưa