Cafe Mỹ Lợi
Yêu thích
Quán cà phê

Cafe Mỹ Lợi

X3G4+497, Nguyễn Chí Thanh, Chư á, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0934920800

Thông tin chi tiết về Cafe Mỹ Lợi