Cafe Nhà Vườn
Yêu thích
Quán cà phê

Cafe Nhà Vườn

04 Trương Định, Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[06:00-22:00],Thứ Ba:[06:00-22:00],Thứ Tư:[06:00-22:00],Thứ Năm:[06:00-22:00],Thứ Sáu:[06:00-22:00],Thứ Bảy:[06:00-22:00],Chủ Nhật:[06:00-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0832126619

Thông tin chi tiết về Cafe Nhà Vườn