Cafe Phạm
Yêu thích
Quán cà phê

Cafe Phạm

125 Wừu, TT. Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[06:30-21:00],Thứ Ba:[06:30-21:00],Thứ Tư:[06:30-21:00],Thứ Năm:[06:30-21:00],Thứ Sáu:[06:30-21:00],Thứ Bảy:[06:30-21:00],Chủ Nhật:[06:30-21:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0975031221

Thông tin chi tiết về Cafe Phạm