cafe tường vy
Yêu thích
Quán cà phê

cafe tường vy

#QL14 AH17, Ia Băng, Chư Prông, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[06:00-19:00],Thứ Ba:[06:00-19:00],Thứ Tư:[06:00-19:00],Thứ Năm:[06:00-19:00],Thứ Sáu:[06:00-19:00],Thứ Bảy:[06:00-19:00],Chủ Nhật:[06:00-19:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0364128345

Thông tin chi tiết về cafe tường vy