Cafe Tuyết Nhi
Yêu thích
Quán cà phê

Cafe Tuyết Nhi

374W+44, A Yun, Mang Yang, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[05:30-22:00],Thứ Ba:[05:30-22:00],Thứ Tư:[05:30-22:00],Thứ Năm:[05:30-22:00],Thứ Sáu:[05:30-22:00],Thứ Bảy:[05:30-22:00],Chủ Nhật:[05:30-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0362701852

Thông tin chi tiết về Cafe Tuyết Nhi