Cafe Uyên
Yêu thích
Quán cà phê

Cafe Uyên

X2H3+39W, Nguyễn Thái Học, P. Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Thứ Hai:[06:00-21:15],Thứ Ba:[06:00-21:15],Thứ Tư:[06:00-21:15],Thứ Năm:[06:00-21:15],Thứ Sáu:[06:00-21:15],Thứ Bảy:[06:00-21:15],Chủ Nhật:[06:00-21:15]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
02693830690

Thông tin chi tiết về Cafe Uyên