Cafe Văn Quyền
Yêu thích
Quán cà phê

Cafe Văn Quyền

48PF+WFG, thôn 3, Mang Yang, Gia Lai 602170, Việt Nam
Thứ Hai:[06:00-23:00],Thứ Ba:[06:00-23:00],Thứ Tư:[06:00-23:00],Thứ Năm:[06:00-23:00],Thứ Sáu:[06:00-23:00],Thứ Bảy:[06:00-23:00],Chủ Nhật:[06:00-23:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0934734302

Thông tin chi tiết về Cafe Văn Quyền