CaFe’ Vườn Lan Xuân Trường
Yêu thích
Quán cà phê

CaFe’ Vườn Lan Xuân Trường

M3PP+3XJ, TT. Chư Sê, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[07:00-17:00],Thứ Ba:[07:00-17:00],Thứ Tư:[07:00-17:00],Thứ Năm:[07:00-17:00],Thứ Sáu:[07:00-17:00],Thứ Bảy:[08:00-17:00],Chủ Nhật:[08:00-17:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0985032832

Thông tin chi tiết về CaFe’ Vườn Lan Xuân Trường