ChiBi Spa
Yêu thích
Tiệm chăm sóc móng

ChiBi Spa

15 Quang Trung, TT. Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[13:00-20:00],Thứ Ba:[08:00-20:00],Thứ Tư:[13:00-20:00],Thứ Năm:[13:00-20:00],Thứ Sáu:[08:00-20:00],Thứ Bảy:[08:00-20:00],Chủ Nhật:[08:00-20:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0981765479

Thông tin chi tiết về ChiBi Spa