Coffe ha la
Yêu thích
Quán cà phê

Coffe ha la

TT. Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[06:30-22:30],Thứ Ba:[06:30-22:30],Thứ Tư:[06:30-22:30],Thứ Năm:[06:30-17:00],Thứ Sáu:[06:30-22:30],Thứ Bảy:[06:30-22:30],Chủ Nhật:[06:30-22:30]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0393767654

Thông tin chi tiết về Coffe ha la