Đặc sản cầy tơ
Yêu thích
Quán ăn nhỏ

Đặc sản cầy tơ

Tổ 7, Gia lai, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[14:00-20:00],Thứ Ba:[14:00-20:00],Thứ Tư:[14:00-20:00],Thứ Năm:[14:00-20:00],Thứ Sáu:[11:00-20:30],Thứ Bảy:[11:00-20:00],Chủ Nhật:[09:00-21:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0796221102

Thông tin chi tiết về Đặc sản cầy tơ