ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIỆT ĐỨC
Yêu thích
Dịch vụ sửa chữa điện thoại

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIỆT ĐỨC

THÔN HÀM RỒNG, Đăk Đoa, Gia Lai 61000, Việt Nam
Thứ Hai:[06:00-22:00],Thứ Ba:[06:00-22:00],Thứ Tư:[06:00-22:00],Thứ Năm:[06:00-22:00],Thứ Sáu:[06:00-22:00],Thứ Bảy:[06:00-22:00],Chủ Nhật:[06:00-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0969892379

Thông tin chi tiết về ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIỆT ĐỨC