Gas & Karaoke Di Động Bình Minh
Yêu thích
Cửa hàng bán buôn

Gas & Karaoke Di Động Bình Minh

P22F+RH9, Ia Hlốp, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày],Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày],Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày],Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày],Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày],Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày],Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0857072224

Thông tin chi tiết về Gas & Karaoke Di Động Bình Minh