HÀ Pleiku Hotel & Coffee
Yêu thích
Khách sạn

HÀ Pleiku Hotel & Coffee

Đường Bờ kè/17 Suối Hội Phú, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 60000, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
02693823333

Thông tin chi tiết về HÀ Pleiku Hotel & Coffee