Hagl Hotel Gia Lai
Yêu thích
Khách sạn

Hagl Hotel Gia Lai

01 Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
8426937184

Thông tin chi tiết về Hagl Hotel Gia Lai