Hoài Thương Hotel
Yêu thích
Khách sạn

Hoài Thương Hotel

113 Trường Chinh, P.Trà Bá, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0933331343

Thông tin chi tiết về Hoài Thương Hotel