Hoang Ngoc Hotel
Yêu thích
Khách sạn

Hoang Ngoc Hotel

69 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
02693825568

Thông tin chi tiết về Hoang Ngoc Hotel