Hotel Nguyên Phước
Yêu thích
Khách sạn

Hotel Nguyên Phước

832 Lê Duẩn, Chư á, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0971948098

Thông tin chi tiết về Hotel Nguyên Phước