Karaoke 19B Nguyễn Công Trứ pleiku.
Yêu thích
Karaoke theo video

Karaoke 19B Nguyễn Công Trứ pleiku.

19 b Nguyễn Công Trứ, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Thứ Hai:[07:00-00:00],Thứ Ba:[07:00-00:00],Thứ Tư:[07:00-00:30],Thứ Năm:[07:00-00:30],Thứ Sáu:[07:00-01:00],Thứ Bảy:[07:00-00:30],Chủ Nhật:[07:00-00:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
02693833572

Thông tin chi tiết về Karaoke 19B Nguyễn Công Trứ pleiku.