Karaoke Đông Đông
Yêu thích
Quán bar

Karaoke Đông Đông

Ia Kênh, Tp. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ

Thông tin chi tiết về Karaoke Đông Đông