Karaoke Gold1
Yêu thích
Quán bar karaoke

Karaoke Gold1

TT. Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[09:00-23:45],Thứ Ba:[09:00-23:45],Thứ Tư:[09:00-23:45],Thứ Năm:[09:00-23:45],Thứ Sáu:[09:00-23:45],Thứ Bảy:[09:00-23:45],Chủ Nhật:[09:00-23:45]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
02692229666

Thông tin chi tiết về Karaoke Gold1