Karaoke Hương Quê
Yêu thích
Karaoke theo video

Karaoke Hương Quê

863 Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Thứ Hai:[08:00-23:30],Thứ Ba:[08:00-00:00],Thứ Tư:[08:00-00:00],Thứ Năm:[08:00-00:00],Thứ Sáu:[08:00-23:30],Thứ Bảy:[08:00-23:30],Chủ Nhật:[08:00-23:30]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ

Thông tin chi tiết về Karaoke Hương Quê