Karaoke Kiều Tự
Yêu thích
Quán bar karaoke

Karaoke Kiều Tự

Lý Tự Trọng, TT. Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[09:00-23:00],Thứ Ba:[09:00-23:00],Thứ Tư:[09:00-23:00],Thứ Năm:[09:00-23:00],Thứ Sáu:[09:00-23:00],Thứ Bảy:[09:00-23:00],Chủ Nhật:[09:00-23:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0796602555

Thông tin chi tiết về Karaoke Kiều Tự