Karaoke Paradise
Yêu thích
Quán bar karaoke

Karaoke Paradise

15 Đống Đa, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[08:00-00:00],Thứ Ba:[08:00-00:00],Thứ Tư:[08:00-00:00],Thứ Năm:[08:00-00:00],Thứ Sáu:[08:00-00:00],Thứ Bảy:[08:00-00:00],Chủ Nhật:[08:00-00:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0964457777

Thông tin chi tiết về Karaoke Paradise