Karaoke Thành Đô
Yêu thích
Quán bar

Karaoke Thành Đô

45 Trường Sơn, phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Thứ Hai:[07:00-00:00],Thứ Ba:[07:00-00:00],Thứ Tư:[07:00-00:00],Thứ Năm:[07:00-00:00],Thứ Sáu:[07:00-00:00],Thứ Bảy:[07:00-01:00],Chủ Nhật:[06:30-00:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0972083800

Thông tin chi tiết về Karaoke Thành Đô