Karaoke The Voice
Yêu thích
Quán bar karaoke,Quán bar

Karaoke The Voice

Đường Lê Thánh Tông, TT. KBang, K'Bang, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[09:00-00:00],Thứ Ba:[09:00-00:00],Thứ Tư:[09:00-00:00],Thứ Năm:[09:00-00:00],Thứ Sáu:[09:00-00:00],Thứ Bảy:[09:00-00:00],Chủ Nhật:[09:00-00:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ

Thông tin chi tiết về Karaoke The Voice