Karaoke WIN
Yêu thích
Quán bar karaoke

Karaoke WIN

740 QL14, P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Thứ Hai:[08:00-23:00],Thứ Ba:[08:00-23:00],Thứ Tư:[08:00-23:00],Thứ Năm:[08:00-23:00],Thứ Sáu:[08:00-23:00],Thứ Bảy:[08:00-23:00],Chủ Nhật:[08:00-23:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0982174444

Thông tin chi tiết về Karaoke WIN