Karaoke Xuân Thanh
Yêu thích
Karaoke theo video

Karaoke Xuân Thanh

365 Lê Duẩn, Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Thứ Hai:[08:00-00:00],Thứ Ba:[08:00-00:00],Thứ Tư:[08:00-00:00],Thứ Năm:[08:00-00:00],Thứ Sáu:[08:00-00:00],Thứ Bảy:[08:00-00:00],Chủ Nhật:[08:00-00:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0912064179

Thông tin chi tiết về Karaoke Xuân Thanh