Khách sạn & coffee đẹp tại Gia Lai, Highlight House
Yêu thích
Khách sạn

Khách sạn & coffee đẹp tại Gia Lai, Highlight House

138 Nguyễn Lương Bằng, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0925118868

Thông tin chi tiết về Khách sạn & coffee đẹp tại Gia Lai, Highlight House