Khách sạn Hoàng Kim
Yêu thích
Khách sạn

Khách sạn Hoàng Kim

960 Trường Chinh, Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0935635636

Thông tin chi tiết về Khách sạn Hoàng Kim