LÊ NGUYỄN Shop
Yêu thích
Cửa hàng quần áo

LÊ NGUYỄN Shop

896 Hùng Vương, TT. Chư Sê, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[06:30-21:00],Thứ Ba:[06:30-21:00],Thứ Tư:[06:30-21:00],Thứ Năm:[06:30-21:00],Thứ Sáu:[06:30-21:00],Thứ Bảy:[06:30-21:00],Chủ Nhật:[06:30-21:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0971187242

Thông tin chi tiết về LÊ NGUYỄN Shop