Liên Điện Tử
Yêu thích
Cửa hàng bán đồ điện tử

Liên Điện Tử

193 Trung Tâm Thương Mại Chợ, Gia Lai 61000, Việt Nam
Thứ Hai:[07:30-17:30],Thứ Ba:[07:30-17:30],Thứ Tư:[10:00-16:30],Thứ Năm:[07:30-17:30],Thứ Sáu:[07:30-17:30],Thứ Bảy:[07:00-17:30],Chủ Nhật:[07:30-18:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0847626267

Thông tin chi tiết về Liên Điện Tử