MẬP HÀM RỒNG
Yêu thích
Nhà hàng

MẬP HÀM RỒNG

V28P+QFR, Ia Băng, Đăk Đoa, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[10:00-22:00],Thứ Ba:[10:00-22:00],Thứ Tư:[10:00-22:00],Thứ Năm:[10:00-22:00],Thứ Sáu:[10:00-22:00],Thứ Bảy:[10:00-22:00],Chủ Nhật:[10:00-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0395381351

Thông tin chi tiết về MẬP HÀM RỒNG