Mì cay trà sữa Hiền Thành
Yêu thích
Nhà hàng ăn nhanh

Mì cay trà sữa Hiền Thành

V5F4+PQ, Trang, Đăk Đoa, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[08:00-21:00],Thứ Ba:[08:00-21:00],Thứ Tư:[08:00-21:00],Thứ Năm:[08:00-21:00],Thứ Sáu:[08:00-21:00],Thứ Bảy:[08:00-21:00],Chủ Nhật:[08:00-21:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0377433419

Thông tin chi tiết về Mì cay trà sữa Hiền Thành