Ngọc Sê Hotel – Coffee – Billiards
Yêu thích
Khách sạn

Ngọc Sê Hotel – Coffee – Billiards

X2H6+HWV, Nguyễn Tất Thành, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
02696266888

Thông tin chi tiết về Ngọc Sê Hotel – Coffee – Billiards