Ngon Avatar Cafe
Yêu thích
Quán cà phê

Ngon Avatar Cafe

1 Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 61000, Việt Nam
Thứ Hai:[06:00-22:00],Thứ Ba:[06:00-22:00],Thứ Tư:[06:00-22:00],Thứ Năm:[06:00-22:00],Thứ Sáu:[06:00-22:00],Thứ Bảy:[06:00-22:00],Chủ Nhật:[06:00-22:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0984224462

Thông tin chi tiết về Ngon Avatar Cafe