Nhà hàng Busan
Yêu thích
Nhà hàng Hàn Quốc

Nhà hàng Busan

995 AH17, TT. Chư Sê, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[09:00-23:00],Thứ Ba:[09:00-23:00],Thứ Tư:[09:00-23:00],Thứ Năm:[09:00-23:00],Thứ Sáu:[09:00-23:00],Thứ Bảy:[09:00-23:00],Chủ Nhật:[09:00-23:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0869107602

Thông tin chi tiết về Nhà hàng Busan