Nhà Hàng Duy Nhất
Yêu thích
Nhà hàng

Nhà Hàng Duy Nhất

PVV4+MM3, Ia Drăng, Chư Prông, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[06:01-23:00],Thứ Ba:[06:01-23:00],Thứ Tư:[06:01-23:00],Thứ Năm:[06:01-23:00],Thứ Sáu:[06:01-23:00],Thứ Bảy:[06:01-23:00],Chủ Nhật:[06:01-23:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0978224779

Thông tin chi tiết về Nhà Hàng Duy Nhất