Nhà Hàng HNI
Yêu thích
Nhà hàng

Nhà Hàng HNI

XX9H+9M3 Sol CampingArt, Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[09:00-00:00],Thứ Ba:[09:00-00:00],Thứ Tư:[09:00-00:00],Thứ Năm:[09:00-00:00],Thứ Sáu:[09:00-00:00],Thứ Bảy:[09:00-00:00],Chủ Nhật:[09:00-00:00]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
1800888696

Thông tin chi tiết về Nhà Hàng HNI