Nhà Hàng Suối Nguồn
Yêu thích
Nhà hàng

Nhà Hàng Suối Nguồn

250 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Thứ Hai:[08:00-10:30],Thứ Ba:[08:00-10:30],Thứ Tư:[08:00-10:30],Thứ Năm:[08:00-10:30],Thứ Sáu:[08:00-10:30],Thứ Bảy:[08:00-10:30],Chủ Nhật:[08:00-10:30]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
02693716450

Thông tin chi tiết về Nhà Hàng Suối Nguồn