Nhà Hàng Tiệc Cưới Ngọc Sơn
Yêu thích
Nhà hàng

Nhà Hàng Tiệc Cưới Ngọc Sơn

PWHX+W54, ĐT675, Ia Tôr, Chư Prông, Gia Lai, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0981841963

Thông tin chi tiết về Nhà Hàng Tiệc Cưới Ngọc Sơn