Nhà Máy phân bón An Hưng
Yêu thích
Dịch vụ nông nghiệp

Nhà Máy phân bón An Hưng

ĐT438, Ia Băng, h. Chư Sê, Gia Lai, Việt Nam
Thứ Hai:[07:30-18:00],Thứ Ba:[07:30-18:00],Thứ Tư:[07:30-18:30],Thứ Năm:[07:30-18:00],Thứ Sáu:[07:30-18:00],Thứ Bảy:[07:30-18:00],Chủ Nhật:[Đóng cửa]
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
02692222799

Thông tin chi tiết về Nhà Máy phân bón An Hưng