Nhà Nghỉ Kim Lài -Đối diện bệnh viện tỉnh Gia Lai – 132 Tôn Thất Tùng
Yêu thích
Trạm nghỉ

Nhà Nghỉ Kim Lài -Đối diện bệnh viện tỉnh Gia Lai – 132 Tôn Thất Tùng

X2MG+6Q7, Tôn Thất Tùng, Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Nếu bạn là chủ địa điểm này, muốn cập nhật chi tiết thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chỉ đường
Liên hệ
0849019019

Thông tin chi tiết về Nhà Nghỉ Kim Lài -Đối diện bệnh viện tỉnh Gia Lai – 132 Tôn Thất Tùng